Uwaga ! Konserwacja platformy https://uniwirt.pwr.wroc.pl

(Upgrade Moodle do 3.8.2 )


Wejscie na strone po zakonczeniu prac.


Wszystkie aktywne kursy z zostaly przeniesione na https://uniwirt3.pwr.wroc.pl


Klucze dostepu dla Uniwirt3 oraz TEAMS - przeslano przez JSOS / USOS.


Admin: Dr A.T. Janczura atj2@pwr.edu.pl 2022.09.23